LYST TIL Å JOBBE HOS OSS?

EIENDOMSUTVIKLER / PROSJEKTLEDER

For å kunne styrke selskapene ønsker vi å ansette noen som er sultne på resultater og som ønsker å være med på å sette spor inn i fremtiden.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse
  • Ivareta byggherrerollen for prosjekter i utbyggingsfase
  • Lede prosjektet som prosjektleder fra byggestart til ferdigstillelse
  • Kalkulasjon av større og mindre betongprosjekter

Kvalifikasjoner

  • Erfaring som prosjektleder / eiendomsutvikler innenfor bolig eller næring
  • Erfaring fra byggeprosessen fra entreprenørsiden eller gjennom prosjektering

Egenskaper

  • Til å stole på
  • Gjennomføringsevne
  • Gode lederegenskaper

.

For ytterligere informasjon ta kontakt med John Andrè Gundersen på 922 33 946 eller mail: jag@gundersengruppen.no