Digitalisering av HMS & KS

Digitalisering av HMS & KS

Vi ønsker være et selskap som omfavner ny teknologi og vi vil gjerne forsøke å være så innovative som mulig. Vi har derfor den siste tiden jobbet med å digitalisere hele vårt HMS & KS system  for å holde tritt med utviklingen som skjer. Bygg & Anleggsbransjen er en av bransjene der godt gammeldags håndverk fortsatt er helt nødvendig og alle bedrifter i bransjen er helt avhengige av menneskene som utfører det harde arbeidet som bransjen byr på.

Vi i Gundersen ønsker at alle våre ansatte, fra ledelsen, til våre dyktige håndtverkere ute på byggeplassene, skal få en større interesse for HMS & KS.

Dette byr selvfølgelig på en del utfordringer da dette i det store og det hele er et tema de aller fleste rett og slett synes er ganske tørt og kjedelig. I tillegg har det de senere årene bydd på en del utfordringer språkmessig ute på Norske byggeplasser.

Vi har derfor nå gått over til et nytt system der vi har vært med på å forme systemet slik vi vil ha det og vi kan derfor nå utføre alle sjekklister, avviksmeldinger, vernerunder o.l direkte på alle smarttelefoner eller nettbrett direkte ute på hver byggeplass. Dette gjør at alle ansatte kan ta del i prosessen og et tema som før har vært noe man «må gjøre», har nå blitt til et tema der alle kan delta og bidra. I tillegg kan vi enkelt skifte språk på alle skjemaer og systemer slik at alt blir forstått.

På denne måten vil ikke bare vår egen kvalitets sikring bli langt bedre, men det blir i tillegg en oppgave de ansatte synes er gøy å ta del i.

Vi gleder oss til å utvikle systemene våre videre!