Vikingskipet, Hamar

vikingskipet

I dag tar vi fatt på arbeidene våre i Vikingskipet på Hamar.

Gundersen Entreprenør har signert kontrakt på utførelse av isolering og armeringsarbeider som består av 10.000 M2 isolering og i overkant av 300 tonn armering. Dette er et svært spennende prosjekt med ekstreme toleransekrav samt fremdrift.

Våre arbeider vil pågå fra slutten av Mai og frem til slutten av Juli.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser frem til et hyggelig og spennende samarbeid med blant annet Veidekke Entreprenør.

Les mer om prosjektet her: http://www.ostlendingen.no/hamar/banedekket-ma-byttes-i-vikingskipet/s/5-69-191787

Eller her: http://www.hamar-dagblad.no/hamar/kulturdepartementet/politikk/sjekk-hva-som-skjer-i-vikingskipet/s/5-80-28322