Vikingskipet, etappe 1 av 6

Etter en hektisk uke ferdigstilte vi endelig etappe 1 av 6 Tirsdag natt. Området som ble isolert og armert er første halvdel av Bandybanen inne i Vikingskipet. Etappe 1 er på ca 2400M2 og armeres med Ø12 cc150 i 2 lag samt montasjenett for kjølerør der det benyttes Ø12 cc 300.

Vi er godt i gang med etappe 2 og ferdigstiller denne tidlig neste uke i henhold til fremdriftsplan.
Etappe 1 og 2 består totalt av 4800M2 isolering med tilsvarende mengder dampsperre og glidesjikt samt ca 160.000 kg armering. En stor takk til våre dyktige ansatte som har stått på natt og dag for å rekke tidsfristene!

vikingskipet Entreprenør
Vikingskipet Hamar
Vikingskipet
Vikingskipet

Ferdigstil underkantsarmering Fase1