Ferdigstillelse av RV47 Kvala-Fagerheim

Etter halvannet år med betongarbeider på Kvala rett utenfor Haugesund, nærmer det seg nå slutten.
I løpet av prosjektet har vi utført 140 meter med ny Miljøkulvert, hundrevis av meter med støttemurer, bruer og annet som hører med under et så omfattende veiprosjekt.

Vi takker SV Betong og Statens Vegvesen for et fantastisk samarbeid og vi ser frem til flere i nær fremtid!