Fra Underentreprenør til Totalentreprenør

2017 har vært et begivenhetsrikt år for Gundersen. Vi har økt ordretilgangen betraktelig som følge av blant annet endring av strategi som ble iverksatt i 2016. Dette har båret frukter og vi har så langt i 2017 utført mange spennende betongprosjekter. Vi går inn i mørketiden med 5 signerte kontrakter som kommer til utførelse i år og har i tillegg en høy ordrereserve for 2018.

For å kunne opprettholde aktivitetsnivået og utvikle oss enda mer valgte vi å styrke administrasjonen betraktelig og i August/ September fikk vi med oss 3 solide karer i ledelsen, hhv Prosjektsjef, Prosjektingeniør og Prosjektutvikler.

Dette har gjort at vi nå i rekordfart har gått fra å være en underentreprenør til å lande vår første totalentreprisekontrakt.

Vi gleder oss til fortsettelsen!