Godt fornøyd Prosjektleder

I uke 34 monterte vi den nye fagverksbrua over Hunnselva på Gjøvik. Prosjektet er en hovedentreprise for Eidsiva Nett. Alt gikk som planlagt takket være god prosjektstyring og planlegging fra vår mann Erik Holst Åslund.
Erik sier han er meget fornøyd med samarbeidet og profesjonaliteten til våre underentreprenører og at det er nettopp dette samarbeidet som er nøkkelen til suksess. Gjøvik Graveservice har vist velvilje hele veien og stilt opp for oss, Lonbakken Mek. Verksted har levert en nydelig og presis fagverkskonstruksjon og ikke minst må vi rette en takk til Øyen Transport som på mirakuløst vis rygget den 30 meter lange semitraileren ned en usannsynlig smal vei.

Nå gjenstår det det en del arbeider med rørføring og kabling før vi heiser på plass selve dekket på brua som produseres og monteres av Opplandske Betong, deretter monteres det rekkverk med LED lys levert av Hveem Elektro før området blir pyntet og klargjort til gangtrafikk.

Les mer om saken på OA.no – https://www.oa.no/hunnselva/brufoss/eidsiva/ny-gangbru-ved-brufoss-pa-plass/s/5-35-693520