Godt fornøyd Prosjektleder

I uke 34 monterte vi den nye fagverksbrua over Hunnselva på Gjøvik. Prosjektet er en hovedentreprise for Eidsiva Nett. Alt gikk som planlagt takket være god prosjektstyring og planlegging fra vår mann Erik Holst Åslund.
Erik sier han er meget fornøyd med samarbeidet og profesjonaliteten til våre underentreprenører og at det er nettopp dette samarbeidet som er nøkkelen til suksess. Gjøvik Graveservice har vist velvilje hele veien og stilt opp for oss, Lonbakken Mek. Verksted har levert en nydelig og presis fagverkskonstruksjon og ikke minst må vi rette en takk til Øyen Transport som på mirakuløst vis rygget den 30 meter lange semitraileren ned en usannsynlig smal vei.

Nå gjenstår det det en del arbeider med rørføring og kabling før vi heiser på plass selve dekket på brua som produseres og monteres av Opplandske Betong, deretter monteres det rekkverk med LED lys levert av Hveem Elektro før området blir pyntet og klargjort til gangtrafikk.

Les mer om saken på OA.no – https://www.oa.no/hunnselva/brufoss/eidsiva/ny-gangbru-ved-brufoss-pa-plass/s/5-35-693520

 

Vi trenger flere kloke hoder

Gundersen Entreprenør vokser og vi har derfor behov for enda flere dyktige mennesker med oss på laget!
Vi har en betydelig ordrereserve for 2018/2019, men har store ambisjoner om fortsatt vekst, noe som er forankret i vår strategi 2018-2021. Derfor søker vi nå etter dyktige prosjektledere til våre prosjekter i innlandet;

 

Oppstart Camp Feiring, Råbygg

I forrige uke rigget vi kran og utførte forberedende arbeider til denne ukens oppstart på Camp Feiring.

Camp Feiring blir Feiring Bruk sitt nye hovedkontor på Lørenskog og Gundersen Entreprenør utfører hele råbygget i betong og stål. Fra denne uken er det full fart og vi forventer å kunne ferdigstille våre arbeider i løpet av Januar 2018. Vi takker Insenti og Feiring Bruk for tilliten og ser frem til et hyggelig samarbeid fremover.

Fra Underentreprenør til Totalentreprenør

2017 har vært et begivenhetsrikt år for Gundersen. Vi har økt ordretilgangen betraktelig som følge av blant annet endring av strategi som ble iverksatt i 2016. Dette har båret frukter og vi har så langt i 2017 utført mange spennende betongprosjekter. Vi går inn i mørketiden med 5 signerte kontrakter som kommer til utførelse i år og har i tillegg en høy ordrereserve for 2018.

For å kunne opprettholde aktivitetsnivået og utvikle oss enda mer valgte vi å styrke administrasjonen betraktelig og i August/ September fikk vi med oss 3 solide karer i ledelsen, hhv Prosjektsjef, Prosjektingeniør og Prosjektutvikler.

Dette har gjort at vi nå i rekordfart har gått fra å være en underentreprenør til å lande vår første totalentreprisekontrakt.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Ferdigstillelse av RV47 Kvala-Fagerheim

Etter halvannet år med betongarbeider på Kvala rett utenfor Haugesund, nærmer det seg nå slutten.
I løpet av prosjektet har vi utført 140 meter med ny Miljøkulvert, hundrevis av meter med støttemurer, bruer og annet som hører med under et så omfattende veiprosjekt.

Vi takker SV Betong og Statens Vegvesen for et fantastisk samarbeid og vi ser frem til flere i nær fremtid!

 

Persveien

Oppstart Persveien 26

Uke 40 startet Gundersen Entreprenør opp betongarbeidene i Persveien 26 ved Ulvensplitten i Oslo.
Her går vi en en hektisk vinter i møte som følge av en stram timeplan. Dette vil kreve god planlegging og tilrettelegging for vår byggeplassledelse. Vi tar utfordringen og takker A Bygg for tilliten. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid i tiden fremover.

Siste innspurt, Vikingskipet

Denne uken ferdigstiller Gundersen Entreprenør sine arbeider i Vikingskipet. Det har vært en hektisk sommer med korte frister for å komme i mål, men takket være dyktige ansatte som har satt ferien på vent, er vi nå endelig inne i sluttspurten. Vi ser frem til å se nye rekorder settes i verdens raskeste lavlandsbane og takker oppdragsgiver Veidekke Indre Østland for tilitten.

Lendeløpsbane
Lengdeløpsbane, Vikingskipet

Vikingskipet, etappe 1 av 6

Etter en hektisk uke ferdigstilte vi endelig etappe 1 av 6 Tirsdag natt. Området som ble isolert og armert er første halvdel av Bandybanen inne i Vikingskipet. Etappe 1 er på ca 2400M2 og armeres med Ø12 cc150 i 2 lag samt montasjenett for kjølerør der det benyttes Ø12 cc 300.

Vi er godt i gang med etappe 2 og ferdigstiller denne tidlig neste uke i henhold til fremdriftsplan.
Etappe 1 og 2 består totalt av 4800M2 isolering med tilsvarende mengder dampsperre og glidesjikt samt ca 160.000 kg armering. En stor takk til våre dyktige ansatte som har stått på natt og dag for å rekke tidsfristene!

vikingskipet Entreprenør
Vikingskipet Hamar
Vikingskipet
Vikingskipet

Ferdigstil underkantsarmering Fase1

 

vikingskipet

Vikingskipet, Hamar

I dag tar vi fatt på arbeidene våre i Vikingskipet på Hamar.

Gundersen Entreprenør har signert kontrakt på utførelse av isolering og armeringsarbeider som består av 10.000 M2 isolering og i overkant av 300 tonn armering. Dette er et svært spennende prosjekt med ekstreme toleransekrav samt fremdrift.

Våre arbeider vil pågå fra slutten av Mai og frem til slutten av Juli.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser frem til et hyggelig og spennende samarbeid med blant annet Veidekke Entreprenør.

Les mer om prosjektet her: http://www.ostlendingen.no/hamar/banedekket-ma-byttes-i-vikingskipet/s/5-69-191787

Eller her: http://www.hamar-dagblad.no/hamar/kulturdepartementet/politikk/sjekk-hva-som-skjer-i-vikingskipet/s/5-80-28322

 

Digitalisering av HMS & KS

Digitalisering av HMS & KS

Vi ønsker være et selskap som omfavner ny teknologi og vi vil gjerne forsøke å være så innovative som mulig. Vi har derfor den siste tiden jobbet med å digitalisere hele vårt HMS & KS system  for å holde tritt med utviklingen som skjer. Bygg & Anleggsbransjen er en av bransjene der godt gammeldags håndverk fortsatt er helt nødvendig og alle bedrifter i bransjen er helt avhengige av menneskene som utfører det harde arbeidet som bransjen byr på.

Vi i Gundersen ønsker at alle våre ansatte, fra ledelsen, til våre dyktige håndtverkere ute på byggeplassene, skal få en større interesse for HMS & KS.

Dette byr selvfølgelig på en del utfordringer da dette i det store og det hele er et tema de aller fleste rett og slett synes er ganske tørt og kjedelig. I tillegg har det de senere årene bydd på en del utfordringer språkmessig ute på Norske byggeplasser.

Vi har derfor nå gått over til et nytt system der vi har vært med på å forme systemet slik vi vil ha det og vi kan derfor nå utføre alle sjekklister, avviksmeldinger, vernerunder o.l direkte på alle smarttelefoner eller nettbrett direkte ute på hver byggeplass. Dette gjør at alle ansatte kan ta del i prosessen og et tema som før har vært noe man «må gjøre», har nå blitt til et tema der alle kan delta og bidra. I tillegg kan vi enkelt skifte språk på alle skjemaer og systemer slik at alt blir forstått.

På denne måten vil ikke bare vår egen kvalitets sikring bli langt bedre, men det blir i tillegg en oppgave de ansatte synes er gøy å ta del i.

Vi gleder oss til å utvikle systemene våre videre!