Persveien

Oppstart Persveien 26

Uke 40 startet Gundersen Entreprenør opp betongarbeidene i Persveien 26 ved Ulvensplitten i Oslo.
Her går vi en en hektisk vinter i møte som følge av en stram timeplan. Dette vil kreve god planlegging og tilrettelegging for vår byggeplassledelse. Vi tar utfordringen og takker A Bygg for tilliten. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid i tiden fremover.

Siste innspurt, Vikingskipet

Denne uken ferdigstiller Gundersen Entreprenør sine arbeider i Vikingskipet. Det har vært en hektisk sommer med korte frister for å komme i mål, men takket være dyktige ansatte som har satt ferien på vent, er vi nå endelig inne i sluttspurten. Vi ser frem til å se nye rekorder settes i verdens raskeste lavlandsbane og takker oppdragsgiver Veidekke Indre Østland for tilitten.

Lendeløpsbane
Lengdeløpsbane, Vikingskipet

Vikingskipet, etappe 1 av 6

Etter en hektisk uke ferdigstilte vi endelig etappe 1 av 6 Tirsdag natt. Området som ble isolert og armert er første halvdel av Bandybanen inne i Vikingskipet. Etappe 1 er på ca 2400M2 og armeres med Ø12 cc150 i 2 lag samt montasjenett for kjølerør der det benyttes Ø12 cc 300.

Vi er godt i gang med etappe 2 og ferdigstiller denne tidlig neste uke i henhold til fremdriftsplan.
Etappe 1 og 2 består totalt av 4800M2 isolering med tilsvarende mengder dampsperre og glidesjikt samt ca 160.000 kg armering. En stor takk til våre dyktige ansatte som har stått på natt og dag for å rekke tidsfristene!

vikingskipet Entreprenør
Vikingskipet Hamar
Vikingskipet
Vikingskipet

Ferdigstil underkantsarmering Fase1

 

vikingskipet

Vikingskipet, Hamar

I dag tar vi fatt på arbeidene våre i Vikingskipet på Hamar.

Gundersen Entreprenør har signert kontrakt på utførelse av isolering og armeringsarbeider som består av 10.000 M2 isolering og i overkant av 300 tonn armering. Dette er et svært spennende prosjekt med ekstreme toleransekrav samt fremdrift.

Våre arbeider vil pågå fra slutten av Mai og frem til slutten av Juli.

Vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven og ser frem til et hyggelig og spennende samarbeid med blant annet Veidekke Entreprenør.

Les mer om prosjektet her: http://www.ostlendingen.no/hamar/banedekket-ma-byttes-i-vikingskipet/s/5-69-191787

Eller her: http://www.hamar-dagblad.no/hamar/kulturdepartementet/politikk/sjekk-hva-som-skjer-i-vikingskipet/s/5-80-28322

 

LYST TIL Å JOBBE HOS OSS?

EIENDOMSUTVIKLER / PROSJEKTLEDER

For å kunne styrke selskapene ønsker vi å ansette noen som er sultne på resultater og som ønsker å være med på å sette spor inn i fremtiden.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse
  • Ivareta byggherrerollen for prosjekter i utbyggingsfase
  • Lede prosjektet som prosjektleder fra byggestart til ferdigstillelse
  • Kalkulasjon av større og mindre betongprosjekter

Kvalifikasjoner

  • Erfaring som prosjektleder / eiendomsutvikler innenfor bolig eller næring
  • Erfaring fra byggeprosessen fra entreprenørsiden eller gjennom prosjektering

Egenskaper

  • Til å stole på
  • Gjennomføringsevne
  • Gode lederegenskaper

.

For ytterligere informasjon ta kontakt med John Andrè Gundersen på 922 33 946 eller mail: jag@gundersengruppen.no

OMORGANISERING OG NAVNEENDRING

Fra og med Februar 2016 endrer GA Entreprenør navn til Gundersen Entreprenør. Selskapet vil være et heleid datterselskap av Gundersen Gruppen som i all hovedsak er et selskap som investerer i andre selskaper samt eiendom og utvikling av eiendom.

Omorganiseringen kommer som følge av at vi ønsker å styrke selskapene og ta en større markedsandel enn det vi har gjort frem til nå. Vi ser det derfor som  svært positivt å operere i et konsern der vi kan utvikle eiendom i egenregi og samtidig kunne tilby våre tjenester til andre aktører i bygg og anleggsbransjen.

Konsernet vil i fremtiden bestå av :

Gundersen Gruppen

Gundersen Entreprenør

Gundersen Eiendom

Gundersen Armering