Persveien

Oppstart Persveien 26

Uke 40 startet Gundersen Entreprenør opp betongarbeidene i Persveien 26 ved Ulvensplitten i Oslo.
Her går vi en en hektisk vinter i møte som følge av en stram timeplan. Dette vil kreve god planlegging og tilrettelegging for vår byggeplassledelse. Vi tar utfordringen og takker A Bygg for tilliten. Vi ser frem til et hyggelig samarbeid i tiden fremover.

omotganisering

OMORGANISERING OG NAVNEENDRING

Fra og med Februar 2016 endrer GA Entreprenør navn til Gundersen Entreprenør. Selskapet vil være et heleid datterselskap av Gundersen Gruppen som i all hovedsak er et selskap som investerer i andre selskaper samt eiendom og utvikling av eiendom.

Omorganiseringen kommer som følge av at vi ønsker å styrke selskapene og ta en større markedsandel enn det vi har gjort frem til nå. Vi ser det derfor som  svært positivt å operere i et konsern der vi kan utvikle eiendom i egenregi og samtidig kunne tilby våre tjenester til andre aktører i bygg og anleggsbransjen.

Konsernet vil i fremtiden bestå av :

Gundersen Gruppen

Gundersen Entreprenør

Gundersen Eiendom

Gundersen Armering