HMS & KS

HMS & KS er svært viktig for oss som bedrift og dette er en prosess vi hele tiden utvikler for å imøtekomme alle krav samt sørge for at våre ansatte kommer seg trygt hjem fra jobb.

I en bransje som i løpet av de siste årene har utviklet seg til en arbeidsplass med flere språk er det viktig å fornye seg og sørge for at informasjonen som kommer ut blir forstått av alle som skal utføre arbeid. Dette gjelder like mye i vår bedrift, som for veldig mange andre.

Siden begynnelsen av 2016 har vi tatt i bruk et HMS og Kvalitetssystem som er heldigitalisert. Dette har vi utformet slik vi ønsker å ha det slik at det blir effektivt og økonomibesparende, men også for å kunne gi informasjonen vi ønsker å dele med de ansatte på flere språk.

Vi har derfor muligheten til å tilpasse SHA for hvert eneste prosjekt på hvilket som helst språk for å kunne kvalitetssikre at alle våre egne ansatte samt våre underleverandører eller andre selskaper på prosjektet får med seg riktig informasjon.

Innen selve kvalitetssikringen av egne utførte arbeider foregår dette nå på smarttelefoner og nettbrett, noe som gjør at vi kan produsere, dokumentere og signere sjekklister umiddelbart etter at arbeidet er ferdigstilt, uten å måtte gå inn på kontoret.

Siden vi også her kan velge hvilket språk som benyttes har vi nå en mulighet til å la langt flere ansatte utføre arbeidene med KS, noe som igjen sparer Prosjektleder og øvrig ledelse for en del tid samtidig som de ansatte får en langt større interesse for å til en hver tid utføre et godt stykke arbeid.