Denne siden er under oppdatering og vil ferdigstilles medio August 2018

Gundersen Stående

Gundersen Gruppen er i dag et konsern med fokus på eiendomsutvikling og investering i andre selskaper. Gjennom vårt datterselskap, Gundersen Entreprenør er vi i posisjon til å utvikle egen fast eiendom fra A til Å, samtidig som vi tilbyr andre aktører i bygg og anleggsbransjen underentreprise på betong og armering.

Selskapene har utviklet seg over lang tid og har røtter helt tilbake til 1983 da selskapet Lena Armeringsservice ble stiftet.
Kjernevirksomheten i dette selskapet var legging og levering av armering, men etter et generasjonsskifte ble fokuset også rettet mot entreprenørvirksomhet og eiendom.

I 2016 ble det lagt nye strategier for vår entreprenørvirksomhet og vi satte oss som mål om å øke administrasjonen betraktelig, øke omsetningen samt lande flere totalentrepriser i 2017. Disse målene har vi nådd og i 2018 ligger vi an til en samlet omsetning på over 100.000.000,-

Konsernet har som målsetting å være innovativ og moderne i tankegang, utstyrspark og løsninger, samtidig skal vi ivareta menneskene i bedriften sine interesser. Det er tross alt menneskene i bedriften som er bedriften.

Gundersen_entrepren+©r_liten

Gundersen Entreprenør sin strategi, i tillegg til å utføre totalentrepriser, er å tilby våre tjenester til andre entreprenørvirksomheter i form av underentreprise. Dette gir oss flere bein å stå på og vi mener dette er fordelaktig for våre kunder da de på denne måten kan ta på seg større samt flere prosjekter og sette bort hele eller deler av prosjektet til oss.

Gundersen Entreprenør utfører alle typer betongprosjekter samt rene armeringsjobber.
Etter over 30 år i bransjen kan vi vise til en lang liste med utførte prosjekter for landets største entreprenører og byggherrer, over hele landet.

gundersen-eindom

Ernst John Gundersen

13055492_163624890700209_5145453314291427704_n

Historien

Året 1983, i en alder av 23 år stiftet Ernst Gundersen selskapet Lena Armeringsservice. Før dette hadde han noen år på baken som jernbinder, etter en ganske klar tale fra sin far John Gundersen om hvilke yrker som kunne anses som en skikkelig jobb. John var selv jernbinder og har vært det hele livet, faktisk helt frem til han passerte 74 år og da var aktiv sin sønns selskap, Lena Armeringsservice.

John Gundersen

Tekst kommer

John A. Gundersen

JAG - GE

Historien gjentok seg i 2007 da tredje generasjon, John Andrè Gundersen stiftet selskapet Gundersen Armering.
Etter noen år som konkurrenter ble det besluttet å inngå et samarbeid i 2010/2011 og etter dette har selskapet utviklet seg fra et rent armeringsselskap til å bedrive eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.
Gundersen Gruppen er i dag et selskap med fokus på eiendom og investering i andre selskaper, og er morselskap til det som i dag heter Gundersen Entreprenør.