Gundersen Gruppen er i dag et konsern med fokus på eiendomsutvikling og investering i andre selskaper. Gjennom vårt datterselskaper er vi i posisjon til å utvikle egen fast eiendom fra A til Å, samtidig som vi tilbyr andre aktører i bygg og anleggsbransjen underentreprise på komplette råbygg, mindre betongarbeider eller rene armeringsentrepriser

Selskapene har utviklet seg over lang tid og har røtter helt tilbake til 1983 da selskapet Lena Armeringsservice ble stiftet.
Kjernevirksomheten i dette selskapet var legging og levering av armering, men etter et generasjonsskifte ble fokuset også rettet mot entreprenørvirksomhet og eiendom.

I 2016 ble det lagt nye strategier konsernet,spesielt vår entreprenørvirksomhet der vi satte oss som mål å styrke administrasjonen betraktelig, øke omsetningen samt satse tungt innen totalentrepriser, råbygg og armering. Mange av disse målene har vi nådd og i 2018 ligger vi an til en samlet omsetning på over 100.000.000,-

Konsernet har som målsetting å være innovativ og moderne i tankegang, utstyrspark og løsninger, samtidig skal vi ivareta menneskene i bedriften sine interesser.

Gundersen Entreprenør sin strategi, i tillegg til å utføre totalentrepriser, er å tilby våre tjenester til andre entreprenørvirksomheter i form av underentreprise. Dette gir oss flere bein å stå på og vi mener dette er fordelaktig for våre kunder da de på denne måten kan ta på seg større samt flere prosjekter og sette bort hele eller deler av prosjektet til oss.

Vi har et høyt fokus på KS og HMS og kan blant annet vise til et svært lavt sykefravær. I 2018 har vi jobbet mye med våre prosesser, prosedyrer og rutiner der vi har involvert mange av våre ansatte for å skape eierskap og interesse rundt dette.

Gundersen Entreprenør sine forretningsområder er;

  1. Utførelse av Total og Hovedentrepriser i Mjøsbyene/Innlandet for offentlige og private kunder. 
  2. Utførelse av råbygg og betongentrepriser innen både bygg og anlegg, primært på Østlandet.
  3. Utførelse av armeringsentrepriser over hele landet

Våre eiendommer er i all hovedsak skilt ut som egne selskaper hvor formålet er utvikling fra råtomt til nøkkelferdige leiligheter eller næringsbygg. På denne måten får vi et nært eierskap til prosjektene hele veien fra idèfasen til nøkkelferdige bygg, noe vi mener kommer våre kunder til gode. En av våre kjerneverdier er partnerskap og i dette legger vi at vi skal være gode og langsiktige partnere med våre kunder, samarbeidspartnere samt investorer som er med å satser på oss og våre prosjekter.

Historien

Året 1983, i en alder av 23 år stiftet Ernst Gundersen selskapet Lena Armeringsservice. Før dette hadde han noen år på baken som jernbinder, etter en ganske klar tale fra sin far John Gundersen om hvilke yrker som kunne anses som en skikkelig jobb. John var selv jernbinder og har vært det hele livet, faktisk helt frem til han passerte 74 år og da var aktiv i sin sønns selskap, Lena Armeringsservice.

Historien gjentok seg i 2007 da tredje generasjon, John Andrè Gundersen stiftet selskapet Gundersen Armering.
Etter noen år som konkurrenter ble det besluttet å inngå et samarbeid i 2010/2011 og etter dette har selskapet utviklet seg fra et rent armeringsselskap til å bedrive eiendomsutvikling og entreprenørvirksomhet.

I 2017 ble det engasjert et eksternt og profesjonelt styre i Gundersen Gruppen og driftsselskapet Gundersen Entreprenør. Vi mener dette viser at selskapet fremstår som en seriøs og trygg aktør for våre sluttkunder, oppdragsgivere og investorer.

John A. Gundersen

Ernst John Gundersen

John Gundersen