Om Gundersen Gruppen

Gundersen Gruppen er i dag et konsern med fokus på eiendomsutvikling og investering i andre selskaper. Gjennom vårt datterselskap, Gundersen Entreprenør er vi i posisjon til å utvikle egen fast eiendom fra A til Å, samtidig som vi tilbyr andre aktører i bygg og anleggsbransjen underentreprise på betong og armering.

Selskapene har utviklet seg over lang tid og har røtter helt tilbake til 1983 da selskapet Lena Armeringsservice ble stiftet.
Kjernevirksomheten i dette selskapet var legging og levering av armering, men etter et generasjonsskifte ble fokuset også rettet mot entreprenørvirksomhet og eiendom.

I 2016 ble det lagt nye strategier for vår entreprenørvirksomhet og vi satte oss som mål om å øke administrasjonen betraktelig, øke omsetningen samt lande flere totalentrepriser i 2017. Disse målene har vi nådd og i 2018 ligger vi an til en samlet omsetning på over 100.000.000,-

Konsernet har som målsetting å være innovativ og moderne i tankegang, utstyrspark og løsninger, samtidig skal vi ivareta menneskene i bedriften sine interesser. Det er tross alt menneskene i bedriften som er bedriften.

 

Org Kart