bildekolasj1

LYST TIL Å JOBBE HOS OSS?

EIENDOMSUTVIKLER / PROSJEKTLEDER

For å kunne styrke selskapene ønsker vi å ansette noen som er sultne på resultater og som ønsker å være med på å sette spor inn i fremtiden.

Arbeidsoppgaver

  • Ansvaret for å utvikle eiendommer fra tomtekjøp til rammetillatelse
  • Ivareta byggherrerollen for prosjekter i utbyggingsfase
  • Lede prosjektet som prosjektleder fra byggestart til ferdigstillelse
  • Kalkulasjon av større og mindre betongprosjekter

Kvalifikasjoner

  • Erfaring som prosjektleder / eiendomsutvikler innenfor bolig eller næring
  • Erfaring fra byggeprosessen fra entreprenørsiden eller gjennom prosjektering

Egenskaper

  • Til å stole på
  • Gjennomføringsevne
  • Gode lederegenskaper

.

For ytterligere informasjon ta kontakt med John Andrè Gundersen på 922 33 946 eller mail: jag@gundersengruppen.no

omotganisering

OMORGANISERING OG NAVNEENDRING

Fra og med Februar 2016 endrer GA Entreprenør navn til Gundersen Entreprenør. Selskapet vil være et heleid datterselskap av Gundersen Gruppen som i all hovedsak er et selskap som investerer i andre selskaper samt eiendom og utvikling av eiendom.

Omorganiseringen kommer som følge av at vi ønsker å styrke selskapene og ta en større markedsandel enn det vi har gjort frem til nå. Vi ser det derfor som  svært positivt å operere i et konsern der vi kan utvikle eiendom i egenregi og samtidig kunne tilby våre tjenester til andre aktører i bygg og anleggsbransjen.

Konsernet vil i fremtiden bestå av :

Gundersen Gruppen

Gundersen Entreprenør

Gundersen Eiendom

Gundersen Armering